PRODUCTS

กล้องฟิล์ม Fujifilm Simple ace400
กล้อง FUJIFILM SIMPLE ACE 400

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 349 บาท

กล้องฟิล์ม Fujifilm QuickSnap
กล้อง FUJIFILM QUICK SNAP

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 389 บาท

กล้องฟิล์ม Kodak Fun Saver
กล้อง KODAK FUN SAVER

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 339 บาท

กล้องฟิล์ม KODAK DAYLIGHT800
กล้อง KODAK DAYLIGHT 800

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 39 ภาพ / ไม่มีแฟลช

ราคา 249 บาท

กล้อง ILFORD CAMERA XP2 400

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ขาว-ดำ / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 399 บาท

กล้องฟิล์ม Ilford BW HP5 Single Use
กล้อง ILFORD CAMERA HP5 PLUS

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ขาว-ดำ 135 / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 399 บาท

กล้องฟิล์ม IM Fine Single Use Camera ISO 200
กล้อง I’M FINE SINGLE USE CAMERA 200

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 200 / จำนวน 36 ภาพ

ราคา 479 บาท

กล้องฟิล์ม FujiFilm WaterProof Quick Snap
กล้อง FUJIFILM WATERPROOF QUICK SNAP

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 849 บาท

กล้องฟิล์ม Kodak Power Flash
กล้อง KODAK HD POWER FLASH

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 39 ภาพ

ราคา 329 บาท

กล้องฟิล์ม LomoChrome Purple Simple Use
กล้อง LOMOCHROME PURPLE SIMPLE USE

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 400 / จำนวน 36 ภาพ

ราคา 919 บาท

กล้องฟิล์ม TUDOR SINGLE USE CAMERA
กล้อง TUDOR SINGLE USE CAMERA

กล้องใช้แล้วทิ้ง : ฟิล์มสี 135 / iso 200 / จำนวน 36 ภาพ

ราคา 329 บาท