Rollei 35 แต่ละรุ่น ผลิตมาอย่างละกี่ตัว

Rollei 35

กล้องฟิล์ม Rollei 35 คือ ความสำเร็จของผู้ออกแบบ ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิกัน จำได้รับความสำเร็จและยอมรับจากผู้ใช้ทัวโลก ยกย่องให้เป็นสุดยอดกล้องฟิล์มขนาด 35mm ที่เล็กที่สุดในโลก ถือได้ว่าเป็นกล้องฟิล์มในตำนานตัวนึง ที่วันนี้ คุณจะไม่รู้จักไม่ได้และด้วยเหตุผลที่ตัวกล้องนั้น ประสบความสำเร็จ ถล่มทลาย จึงได้ มีนำโมเดลต้นแบบ มาพัฒนาต่อๆ กันมาเรื่อยๆ เช่น เลนส์ ระบบวัดแสง ดีไซด์ โดยยังคงเอกลักษณ์ของเจ้ากล้อง 3 ตา ขนาดไม่เกินฝามือไว้ จะเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ กล้องฟิล์ม Rollei 35 น้้นถูกผลิตมาหลายรุ่นหลากหลาย มากมายเหลือเกิน จนบางครั้ง ก็สร้างความสับสนให้ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เลยขอใช้โอกาสนี้ทำการรวบรวมข้อมูลที่มา ของแต่ละรุ่นอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับการผลิต ของแต่ละรุ่น หลักๆ จะแบ่ง Rollei 35 ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ รุ่นมาตราฐาน (Standard) รุ่นประหยัด (Eco) รุ่นเฉพาะกิจ/รุ่นพิเศษ (Limited Edition/Special […]